NLBT mini pirmąjį savo veiklos gimtadienį

Norvegijos lietuvių bendruomenių taryba mini pirmąjį savo veiklos gimtadienį. NLBT didžiuojasi ir džiaugiasi nuveiktais darbais. Oficialiai išrinkta NLBT valdyba, tapome matomi ir žinomi.
Dar daug gražių ir prasmingų darbų laukia priešakyje. Tikimės, kad antrieji NLBT veiklos metai suteiks solidumo, išminties ir patirties. Tad linkim gerų idėjų ir jų įgyvendinimo, gražių sumanymų ir jų išpildymo, darbų ir veiklų, kurios praturtins kiekvieną tik teigiamomis emocijomis. Su gimtadieniu !

Reportažas PASAULIO LIETUVIŲ ŽINIOSE


Metinis Norvegijos lietuvių bendruomenių suvažiavimas

NLBT_suvaziavimas_21.05.16

Nuotrauka Povilas Stanys

Gegužės 21 dieną LR ambasadoje Osle, Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybos metiniame susirinkime išrinkta naujoji NLBT valdyba. NLBT pirmininku dvejų metų kadencijai išrinktas Trøndelago lietuvių bendruomenės pirmininko pavaduotojas doc. dr. Gediminas Karoblis. Skėtinė organizacija NLBT, vienijanti Norvegijos lietuvių bendruomenes, įsteigta pernai, lituanistinių mokyklų sąskrydžio “Draugystės tiltas“ metu Norvegijoje, Bergene.

Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybos metiniame susirinkime visus susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos ambasadorė Norvegijoje Izolda Bričkovskienė. Ambasadorė akcentavo finansinę, programinę ir metodinę paramos svarbą lituanistiniam mokymui ir kad, pats laikas keisti požiūrį į neformaliojo švietimo lituanistines mokyklas. Privalu jau dabar rūpintis, kad jaunoji karta išlaikytų lietuviškumą,taptų sąmoningais lietuviais ir galėtų puoselėti savus ryšius su Lietuva,juk jie ir yra potenciali Lietuvos ateitis.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas, Lina Žukauskaitė ne tik labai išsamiai papasakojo apie galimybes Norvegijos lietuvių bendruomenėms dalyvauti bendruose projektuose, pristatė „Globalios Lietuvos“ programą, bet ir informavo kaip sekasi įgyvendinti ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programas, kuriomis siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.
(daugiau…)


Intensyvus savaitgalis Osle

Mokytojų suvažiavimas

Foto: Saulius Pagojus

Paskutinis balandžio savaitgalis buvo itin turiningas ir intensyvus Norvegijos lietuvių bendruomenei. Lietuvos ambasadoje Osle šeštadienį vyko pirmasis Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas, kurio iniciatorė buvo LR ambasada Osle ir Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“ vadovė Jolanta Markevičienė. Jame dalyvavo garbūs svečiai iš Lietuvos – tai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė ir dailės terapijos taikymo asmenybės ugdyme Lietuvoje pradininkė Marija Mendele – Leliugienė, o taip pat Šiaulių Medelyno progimnazijos direktorė Ingrida Mazrimienė ir mokytoja metodininkė Sonata Daugėlienė, bei programos „Renkuosi Lietuvą“ atstovai Justinas Uba ir Indrė Lechtimiakytė.

(daugiau…)


teises

Teisinis seminaras LR ambasadoje Osle apie vaikų teises Norvegijoje.

Lietuvių bendruomenės susitiko su Norvegijos parlamento politikais

Lietuvių bendruomenės susitiko su Norvegijos parlamento politikais

Foto: Povilas Stanys

Vidurio ir Rytų Europos centras (SØK) iniciatyva buvo surengtas Norvegijos lietuvių susitikimas Norvegijos parlamente Osle (Stortinget). SØK pasveikino visus susirinkusius su praėjusia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena ir Velykomis. Susitikime ir diskusijoje dalyvavo Norvegijos lietuvių bendruomenė (nlbt.no), vienijanti Norvegijos lietuvių bendruomenes. NLB atstovavo nariai iš 5 bendruomenių: Oslo, Drameno, Oppdalio ir Hedmarko, Vestfoldo bei Norvegijos lietuvių Jaunimo sąjungos.
Buvo suteikta reta galimybė apžiūrėti Norvegijos Parlamento rūmus. Po to vyko susitikimas su Parlamente dirbančiais politikais, kurio metu buvo paliestos Norvegijoje gyvenantiems lietuviams aktualios temos:

• Norvegijos ir Lietuvos dvišaliai santykiai.
• Integracijos klausimai, kaip pavyzdžiui, nemokami norvegų kalbos ir įvado į Norvegijos visuomenę kursai, pagalba        įsitvirtinant darbo rinkoje.
• Lietuviškų kultūros renginių finansavimo galimybės
• Vaiko teisių apsaugos Norvegijoje klausimai: tėvų atstovavimas bylų nagrinėjime, bendradarbiavomas su Lietuva, multikultūriškumo aspektai tarnyboje bei informacijos sklaida.
• Balsavimo galimybės Norvegijoje ir dviguba pilietybė.
Diskusiją moderavo Norvegijos parlamento narė  Bente Stein Mathisen.  Norvegijos delegacijos Šiaurės Taryboje vadovo pavaduotojas Michael Tetzschner  pasidalino savo prisiminimais  apie lemtingus Lietuvai  1990-ųjų metų įvykius.

 

Įžvalgos iš to laikmečio buvo sutiktos labai šiltai. Norvegijos politikai  įsiklausė į lietuvių pastabas ir gyvenimo Norvegijoje ypatumus. Politikai ne tik išklausė lietuvių bendruomenių atstovų, bet ir panoro gauti daugiau informacijos bei pasiūlymų lietuviams rūpimomis temomis. Po susitikimo Norvegijos lietuvių bendruomenių nariai dalijosi gerais įspūdžiais, buvo sužavėti šiltu, betarpišku norvegų politikų bendravimu ir nutarė parengti bendrą laišką su savo pasiūlymais ir išsiųsti į atitinkamus Stortingo komitetus.

Lietuvių bendruomenės susitiko su Norvegijos parlamento politikais

Foto: Povilas Stanys

Tai buvo unikali galimybė susitikti, išklausyti ir išsakyti savo mintis įstatymus leidžiantiems Norvegijos politikams. Nuoširdus ačiū Vidurio ir Rytų Europos centrui (SØK) ir Jurginai Mačiulytei-Henriksen už suteiktą tautiečiams išskirtinę progą  pabendrauti su Norvegijos įstatymų leidėjais.

 

 

 

 

Tekstą parengė Tomas Kinta, NLB atstovas spaudai

 

 

 


Įsteigta bendra taryba

draugystes_tiltas

Nuotr. Povilas Stanys

Beveik 200 pasaulio lietuvių susitiko Norvegijos mieste  Bergene vykusiame vienuoliktajame lituanistiniame sąskrydyje.

Gegužės 29-31 dienomis vyko lituanistinių mokyklų sąskrydis. Dalyviai atvyko iš Airijos, Islandijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Švedijos, Vokietijos ir Lietuvos pabūti drauge ir aptarti aktualius užsienio lietuviams ugdymo klausimus.

Į renginį susirinkę dalyviai tris dienas mokėsi, bendravo ir linksminosi.
Pirmąją sąskrydžio dieną vyko spalvingas ir nuotaikingas renginio atidarymas, bei lituanistinių mokyklėlių prisistatymas. Kiekvienos sąskrydyje dalyvavusios lituanistinės mokyklos atstovai pasakojo apie savo veiklą, specifiką, demonstravo nuotraukas iš mokyklos gyvenimo, rodė nuotaikingus filmukus, dainavo, šoko.

Renginio organizatoriai pasikvietė modernaus folkloro grupę ‘AISVA’ iš Jonavos, kuri sąskrydžio dalyviams suteikė daug malonių akimirkų nuotaikingai ir meistriškai atlikdami lietuviškas dainas.Taip pat visus įtraukė „Kukutynės“ nuotykis skirtas išskridusiems svetur lietuviams, kuriems rūpi išlaikyti savą kultūrą šeimose, perduoti lietuvišką savastį savo vaikams. „Kukutynė“ – tai nutrūktgalviškai, pašėlusiai ir stebuklingai linksmi lietuvių tradicinės kultūros mokymai visiems: vaikams, jaunimui, suaugusiems, gimusi dar 2007 metais. Į Bergeną suskridusius naujuosius kukučius įsuko įšventinimas, šokiai, burtai, muzika, amatai, menamas žygis į lietuvišką dangų, žaidimai, aitvarų skraidinimas ir lietuviškų tradicijų pažinimo džiaugsmas.

„Draugystės tilto 2015″ metu, gegužės 30 dieną, vyko labai naudingas ir informatyvus Šiaurės šalių lietuvių organizacijų bendruomeninių gebėjimų ugdymo seminaras. Seminaro dalyvius pasveikino URM Užsienio lietuvių departamento direktorė Gintė Damušytė ir Lietuvos Respublikos ambasadorė Norvegijoje Izolda Bričkovskienė. Bendruomenių atstovai klausėsi vertingų žurnalisto Rimvydo Valatkos, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojo dr. Nerijaus Maliukevičiaus, LRT LITHUANICA „Pasaulio lietuvių žinių″ prodiuserio Vlado Linausko, bei komunikacijos ir viešųjų ryšių eksperto Artūro Jonkaus paskaitų, vyko gausios ir abipusiai naudingos diskusijos.

Sąskrydžio metu Norvegijos lietuvių bendruomenių atstovai priėjo prie bendros nuomonės: įsteigti bendrą Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybą ir jos l.e.p. pirmininku  paskirti  Trøndelago lietuvių bendruomenės pirmininko pavaduotoją doc. dr. Gediminą Karoblį.

Šiais metais „Draugystės tilte″ Lituaninstinę mokyklą „Žemyna″ ir Lietuvių bendruomenę Oppland ir Hedmark atstovavo Gintarė Sekonaitė, Dainis Navarauskas ir Tomas Kinta. „Draugystės tiltas“ padėjo užmegzti draugiškus ryšius ne tik tarp mokytojų,vaikų bei jų tėvų, bet ir tarp bendruomenių atstovų, o tai parodo, kad toks renginys yra labai reikalingas, bei naudingas ateityje. Ačiū organizatoriams ir savanoriams už jų nuoširdų ir pasiaukojantį darbą.

„Draugystės Tilto“ vėliava iškeliavo į Islandiją, kur sąkrydį 2016 metais organizuos Islandijos lituanistinė mokykla „Trys spalvos“.

Dėkojame Bergeno „Draugystės tilto“ pagrindinei organizatorei Bergeno lietuvių bendruomenei ir jos pirmininkei Editai Jakubkienei. Iki naujų susitikimų kitais metais !!!

 

Straipsnį paruošė: Lietuvių bendruomenės Oppland ir Hedmark Viešųjų Ryšių atstovas Tomas Kinta