Litauisk Forbund i Norge

Litauisk Forbund i Norge

Forbundets hovedformål er å representere litauiske organisasjoner i Norge, Litauen og verden.

Andre mål er:

Å ha forent stemme i norske samfunn;
Å arbeide for egne medlemmers interesser;
Å spre informasjon om Norge og Litauen i henholdsvis Litauen og i Norge;
Å utvikle felles kommunikasjons – og informasjonsverktøy.

ORG NR: 915 727 255
KONTONUMMER: 9688 11 28591
KONTONUMMER: 9688 11 43418 (SCIL.FUND)
VIPPS: 138523 (SCIL.FUND)

Partnere

Ta kontakt med oss


© NLBT.NO 2017

povilasNORSK