Skip to content

BENDRIJOS REGISTRACIJA

Registruokite savo bendriją ir prisijunkite prie NLBT

Norvegijos Lietuvių bendruomenės taryba vienija bendruomenes susikūrusias Norvegijoje. Šiuo metu prie NLBT prisijungusios 9 bendruomenės. Vienas svarbiausių tikslų – branginti kiekvieną lietuvį ir padėti vienas kitam, dalinantis svarbia informacija apie gyvenamąją šalį. NLBT rūpinasi savo įvaizdžiu užsienyje ir Lietuvoje.
 
Norvegijos Lietuvių bendruomenės taryba yra prisijungusi prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) kuri vieniją Lietuvius visame pasaulyje. PLB jungia 47 pasaulio šalyse veikiančias lietuvių bendruomenes.